เธอ

posted on 07 Aug 2008 15:07 by noo-kratai

... ไม่ มี ใ ค ร ที่ ล้ำ ค่า ...

                              ไม่ มี ใ ค ร ที่ สำคัญ กว่า

                                ค น ที่ ค อ ย ห่วง ห า
 

                       ค อ ย ห่วง ใ ย ทุ ก ล ม ห า ย ใ จ

                      
เ มื่อ หลับ ต า ล ง ใ น คืน ที่ อ่อน ล้า

                        ตื่น ขึ้น ม า มี เ ธ อ ไม่ ห่าง ห า ย

                        อ ยู่ ข้า ง เคียง ก า ย ต ล อ ด ม า

                           
พ บ กั บ ค ว า ม รัก ที่ ล้ำ ค่า

                            ค ว า ม ใส่ ใ จ ที่ เ กิ น กว่า

                             
ไม่ อ า จ จ ะ เ ส า ะ ห า

                            คำ ข อ บ คุ ณ ได้ ดั่ง ตั้ง ใ จ

                      
ก่อ น ห ลับ ต า ล ง ใน วัน ที่ อ่อน ล้า

                           
จ ด จำ แ ว ว ต า ที่ ส ด ใ ส

                        
ค อ ย ห่วง ใ ย อ ยู่ เคียง ข้า ง กัน

                      
....เ พี ย ง แค่ เ ร า นั้น ตื่น ขึ้น มา....

 

บทนี้ชอบมากๆเอามาจากฟอเวิดเมล์ รู้สึกดีที่ได้อ่านมากมาย อิอิ^^

edit @ 7 Aug 2008 15:08:40 by NoO t@i

Comment

Comment:

Tweet

อืม จิงด้วยเนอะ

คิดถึงแม่

นู๋อยากกลับบ้าน!!!!

#3 By NoO t@i on 2008-08-09 10:51


แค่เปิดตา .. เขาคนนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลย

อย่าลืมเปิดใจ ด้วยหล่ะ ^^

#2 By pompam on 2008-08-07 19:56

แปลกแฮะ อ่านจบแล้วนึกถึงแม่อ่ะ